6937908057, 6932904070 Κολωνάκι Τηλ. 2107222466 / Κουκάκι Τηλ. 2109240070

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 


ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις αποχετευτικών δικτύων και υδρορροών σε κάθετα ή οριζόντια τμήματα επιχωματωμένα κατασκευή φρεατίων βαλβίδες αντεπιστροφής και μηχανοσίφωνες τάπες ελέγχου και καθαρισμού στο πεζοδρόμιο καθώς και συνδέσεις με την ΕΥΔΑΠ.